FAQ

FAQ – czyli kto może nurkować

Dlaczego nurkowanie?
Wykluczenie osób niepełnosprawnych, czy też całkowite uzależnienie ich od otoczenia w zaspokajaniu potrzeb powoduje ich marginalizację i nieprzystosowanie, powoduje ich bezradność, apatię, alienację, dezorientację, zagubienie oraz brak motywacji do aktywności i postawa wycofująca, rozwijają w sobie poczucie całkowitej bezradności i tracą poczucie własnej tożsamości.

 

Osoby niepełnosprawne nie w pełni uczestniczą w życiu publicznym.

Mają utrudniony dostęp do dóbr kultury, rekreacji i sportu także z innych powodów. Często rodziny osób niepełnosprawnych są rodzinami ubogimi, w większości z powodu niepełnosprawności podopiecznego.

Nasza oferta skierowana jest właśnie do takich osób.

 

Kto może nurkować? Z nami prawie każdy!

 

OSOBY NIEME LUB NIEWIDZĄCE – Program nauczania teorii i zajęć praktycznych dostosowany jest również do osób z tymi niepełnosprawnościami.

OSOBY PO AMPUTACJACH – Brak którejś z kończyn nie wyklucza nurkowania. Program zajęć praktycznych dostosowany jest również do osób z tymi niepełnosprawnościami.

OSOBY Z URAZEM RDZENIA OD C5 I NIŻEJ – Też mogą nurkować! Wbrew obiegowej opinii paraplegicy (uszkodzenie na poziomie T-1 i niżej) lub nawet tetraplegicy z uszkodzeniem na poziomie C-7 lub wyżej też mogą zostać nurkami.

DZIECI I DOROŚLI z ADHD / zespołem Aspergera – Osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian. Bardzo często nurkowanie jest to elementem terapii.

DZIECI I DOROŚLI z zespołem Downa – oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualna lekką i średnią. Bardzo często nurkowanie jest to elementem terapii.

DZIECI I DOROŚLI z PTSD – Osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi również mogą nurkować. Bardzo często jest to element terapii.

NURKUJEMY 4 DNI W TYGODNIU